LKJ-Palvelut on luotettava kummpani

Tietoutta

Olemme koonneet tälle sivulle pienen tietopankin tapahtumajärjestäjille, rakentajille ja muille toimijoille. Täältä löydät ohjeita kaupunkien lupakäytäntöihin sekä ajankohtaista tietoa liikennejärjestelyistä.

MISTä LISää TIETOA?

TILAA KADULLE?

Voit tarvita tilaa kadulle töitäsi varten. Esimerkkejä tyypillisistä tilanteista:

- kiinteistöille vaihtolavat ja nostimet
- kaivu- tai julkisivu-urakointi
- tapahtumat
- kuvaaminen
- kuljetusten tai muuttojen järjestely
- lumenpudotukset ja muut kattotyöt

Luvat

Kaikki katualueella tehty työ vaatii luvan kaupungilta. Käytännössä kaupungeissa lupahakemus tehdään rakennusvirastoon. Lupahaun voi antaa toiselle taholle myös valtakirjalla.

Yleisten alueiden vuokra laskutetaan kaupungin hinnaston mukaan alkuperäiseltä tilaajalta.

Ajoneuvojen siirrätys

Mikäli alueella on pysäköityjä ajoneuvoja, niiden siirtäminen vaatii siirtokehotusmerkin pystyttämisen vähintään 48 h ennen työn alkamista. Siirtokehotusta pystyttäessä tehdään viralliset pöytäkirjat, joiden perusteella ajoneuvojen siirrätysten kustannukset määräytyvät ajoneuvon omistajalle tai siirtokehotusten tilaajalle.

AJONEUVOJEN SIIRRäTYS ON AINA VIRANOMAISTOIMINTAA
- LKJ-Palvelut tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa!

TYöT MAANTEILLä?

Suunnitelmat ja luvat

Maanteillä tehtäviin töihin haetaan lupa ELY-keskuksilta. Lupiin tulee pääsääntöisesti liittää karttakuva ja isoimmat työkohteet sekä kohteet, jotka haittaavat tai vaarantavat liikenteen, vaativat suunnitelman liikenteenohjauksesta. Tiehallininto on julkaissut ohjekirjan maanteillä tehtävistä luvanvaraisista töistä: Tiehallinnon liikennejärjestelyohje

Yrityssuomi.fi tarjoaa linkit maanteiden lupahakuihin: Lupahakukaavakkeet

Turvallisuus

Maanteillä tehtävät työt edellyttävät asianmukaisia turva- ja liikenneohjauslaitteita, jotka takaavat sekä tienkäyttäjien että työntekijöiden turvallisuuden. Liikenneviraston ohjeet sulku- ja varoituslaitteista astuvat voimaan 1.6.2014: Liikenneviraston ohjeet

Kaikilla kaksikaistaisilla teillä, joiden nopeusrajoitus vähintään 60km/h, vaaditaan törmäyssuoja. LKJ-Palveluiden kalustossa on kaikki vaadittavat suojalaitteet.

HELSINKI TARJOAA TYYPPIKUVAT KATUALUEILLA TEHTäVIIN PIENIIN TöIHIN

Käy katsomassa Helsingin tyyppikuvat: Helsingin tyyppikuvat

Helsingin uudet tyyppikuvat vaihtolavoille (E, F) ja nostolaitteille (H, G) edellyttävät tilapäisiä liikennejärjestelyitä.

tyyppikuva tyyppikuva

Tilapäisiin liikennejärjestelyihin liittyvät vaatimukset riippuvat siitä onko vaihtolava tai laite sijoitettu tien viereen vai kevyen liikenteen väylälle. Vaatimuksissa ovat mm. kevyen liikenteen ohjaus sekä suojaus, aitaus, varoitusmerkit, liikenteenjakaja sekä vilkulla varustettu aita.

Avaimet käteen -palvelut

LKJ-Palvelut Oy

LKJ-Palvelut tuottaa luotettavasti kaikki kadulla toimimiseen ja tilapäisiin liikennejärjestelyihin liittyvät palvelut. Meiltä on myös saatavissa liikennejärjestelyissä tarvittavat liikennemerkit, aidat, ym.

Tuotevalikoimamme kattaa kaikki tarpeet:
- Yhteistayö viranomaisten kanssa
- Liikennejärjestelysuunnitelmat
- Luvat
- Siirtokehotusten pystyttäminen
- Tilapäiset liikennejärjestelyt
- Liikenteen ohjaus- ja suojalaitteet
- Kiinteistöpuomit
- Sulkunauhat
- Varoitusmerkit