LKJ-Palvelut on luotettava kummpani

LKJ-Palvelut Lahti on avattu keväällä 2016. Tutustu!

  • Väliaikaiset liikennejärjestelyt
  • Väliaikaiset liikennejärjestelyt
  • Väliaikaiset liikennejärjestelyt
  • Väliaikaiset liikennejärjestelyt

Tilapäiset liikennejärjestelyt

LKJ-Palvelut Oy on tilapäisiin liikennejärjestelyihin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme väliaikaisesti tarvittavat liikennejärjestelyt esimerkiksi rakennus-, kaivu- ja katutöiden sekä tapahtumien ajalle. Meiltä voit tilata tilapäisen liikennejärjestelyn yrityksesi niin pieniin kuin suuriin töihin. Liikennejärjestely pitää sisällään liikennesuunnitelman, toteutuksen, lupahakuprosessin, yhteydenpidon kaupungin virastojen kanssa sekä ylläpidon. Ostamalla meiltä liikennejärjestelyn, yrityksesi voi keskittyä ydinosaamiseensa. Tutustu Referensseihimme tai Ota Yhteyttä niin kerromme lisää!

Tietoa liikennejärjestelyistä

Olemme koonneet sivuillemme pienen tietopankin tapahtumajärjestäjille, rakentajille ja muille. Täältä löydät ohjeita kaupunkien lupakäytäntöihin sekä ajankohtaista tietoa liikennejärjestelyistä.

Lue lisää tietosivultamme

Liikennejärjestelyjen hallinta

Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat seurattavissa reaaliaikaisessa sähköisessä järjestelmässä

StopMap www.StopMap.net

Palvelun puolesta

Tilapäiset liikennejärjestelyt on mukana Palvelun puolesta -ryhmässä

Palvelun puolesta

Jokainen yleisillä alueilla tapahtuva työ vaatii luvan

LKJ-Palvelut Oy

Kaupungit, kunnat, ELY-keskukset sekä Liikennevirasto edellyttävät luvat alueellaan tapahtuviin töihin, olivat ne miten pieniä ja nopeita tahansa. Kaivu- ja rakennustyöt vaativat lisäksi erilliset luvat. Joskus työ saattaa olla usean hallinnon alueella esimerkiksi kaupungeissa, joiden läpi on ELY-keskuksen hallinnoimia maanteitä.

Lupahakemuksen yhteydessä toimitetaan liikennejärjestelysuunnitelma ja tarkastajat valvovat tilapäisen liikennejärjestelyn toteutusta sekä yleisten alueiden käyttöä. Tarkastaja voi huomauttaa puutteista, mutta liikennejärjestelyjen laiminlyönneistä voi seurata myös sopimussakko.

Kun yrityksesi tilaa liikennejärjestelyn LKJ-Palveluilta, varmistaa LKJ-Palvelut että liikennejärjestely on asianmukainen ja noudattaa kaikkia vaadittuja sääntöjä. LKJ-Palvelut vastaa liikennejärjestelyn toteutuksesta sekä omalta osaltaan sopimussakoista.

Turvallisuus, esteettömyys, käytettävyys

Liikennejärjestelyt ovat oleellinen tekijä liikenneturvallisuudessa. Liikenteen sujuvuus työmaiden lähistöllä luo miellyttävän työskentely- ja liikenneympäristön sekä samalla lisää turvallisuutta minimoimalla haitat kadunkäyttäjille.

Usean kaupungin yhteistyössä on valmisteltu esteettömyyden Suraku-ohjeistus, joka sisältää myös tilapäisten liikennejärjestelyjen esteettömyysohjeistuksen, jota noudattamalla esteettömyysvaatimukset toteutuvat.

Myös tilapäisten liikennejärjestelyjen tulee mahdollistaa esteetön kulku!